Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание нередко освобождает.

Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание нередко освобождает. Станислав Ежи Лец
Цитата. Ежи_Лец